קייטנות

קיטנת קיץ

קיטנת קיץ

קייטנה מתאריך עד תאריך רישום
- על הגובה בנות ה' ו'
לרישום
12/07/202023/07/2020לרישום
- על הגובה בנים ה' ו'
לרישום
12/07/202023/07/2020לרישום
- על הגובה מעורב ה' ו'
לרישום
12/07/202023/07/2020לרישום
- קייטנת המדע כיתה ה'
לרישום
02/08/202006/08/2020לרישום
- קייטנת המדע כיתה ו'
לרישום
02/08/202006/08/2020לרישום
היסטוריה חוזרת ל- ב'
לרישום
09/08/202020/08/2020לרישום
היסטוריה חוזרת ל- ג'
לרישום
09/08/202020/08/2020לרישום
היסטוריה חוזרת ל- ד'
לרישום
09/08/202020/08/2020לרישום
היסטוריה חוזרת ל- ה'
לרישום
09/08/202020/08/2020לרישום
היסטוריה חוזרת ל- ו'
לרישום
09/08/202020/08/2020לרישום
היסטוריה חוזרת ל- ז'
לרישום
09/08/202020/08/2020לרישום