טפסים

טופס בקשה לביטול חוג / פעילות

חובה למלא 9 ספרות
** ביטול החוג בכפוף לתקנון
חתמו כאן

התקנון

ביטולים לאחר תחילת שנת הלימודים

1.1. בקשות להפסקת השתתפות שיוגשו עד 31.01.25 יחוייב לפי:
ביטול חוג עד ל-15 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש, והמשתתף רשאי להישאר עד לסוף אותו חודש. בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-15 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב.
1.2. במקרה של הפסקת ההשתתפות בחוג החל מ- 01.02.2025 ועד 31.3.2025 יחויבו המשתתפים בתשלום 50% דמי השתתפות עד לסוף שנת הפעילות. החל מ 1.4.2025 לא יבוצע זיכוי/ החזר כספי בגין ביטול חוג.
1.3. במידה והמשתתף קיבל ציוד אישי, עלות הציוד תקוזז מסכום הזיכוי.
1.4. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.
1.5. משתתף שנאלץ לפרוש עקב פציעה שלא מאפשרת את המשך השתתפותו (מעל חודש) , יהיה זכאי לזיכוי החל מהיום בו נפצע בכפוף למילוי טופס פרישה ואישור רופא המאשר את אי כשירותו הזמנית .
1.6. בשעורי המוסיקה הפרטניים יינתנו עד 2 שעורי החזר בשנה, (בתאום עם המורה) לשעורים שבוטלו מסיבה מוצדקת (רפואית כולל אישור רופא) ובהודעה של 24 שעות מראש, למורה.

 


סמנו V ליד "אני לא רובוט"
מתנסנט