טפסים

נהלים ותנאי הרשמה לחוגים במרכז הקהילתי ירוחם בעונת תשפ"ה 2024-2025

התקנון

מרכז קהילתי ירוחם מברך אתכם על הצטרפותכם למשפחת המתנ"ס.

אנו שמחים להציע מבחר חוגים ופנאי המיועדים לכל הגילאים - הגיל הרך, ילדים ונוער ומבוגרים שיתקיימו במבנה החוגים בשנת הפעילות תשפ"ה.

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ונאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא את נהלי הרישום הבאים:

 

1) כללי

1.1. פתיחת חוג מותנית במיני' הנרשמים, מס' המקומות מוגבל, ההרשמה על בסיס מקום פנוי.
1.2. הנהלת המרכז הקהילתי תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים ולהחליף מדריך במקרה הצורך.
1.3. במקרה של ביטול חוג ע"י המרכז הקהילתי במהלך השנה יוחזר החלק היחסי של התשלום.
1.4. המרכז הקהילתי אחראי על ילדי החוגים בשעות פעילות החוג אליו נרשם המשתתף בלבד. אחריות המרכז הקהילתי על ילדים ששילמו עבור הסעות תחל מעליית המשתתף על ההסעה ועד לירידתו ממנה חזרה בישוב בגמר הפעילות.
1.5. ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת. במקרה זה יינתן החזר כספי יחסי עפ"י חודשי הפעילות שנותרו עד לסוף שנת הפעילות.
1.6. המרכז הקהילתי אינו אחראי לאובדן או נזק לציוד אישי. האחריות היא של המשתתף בלבד
1.7. רישום לחוג עד לתאריך 30.11.24 יגבה תשלום שנתי מלא. רישום החל מ 1.12.24 יגבה בהתאם למספר מפגשים ועל בסיס מקום פנוי.

 

2) תקופת פעילות

2.1. תקופת הפעילות לעונת תשפ"ה: 01.09.2024-30.06.2025 (מועדי וימי פעילות מדויקים של כל חוג מופיעים באתר ההרשמה) הפעילות מתקיימת בתקופה זו בהתאם לימי הלימוד בבי"ס למעט ימי זיכרון, בחוגים מסוימים תתקיים פעילות גם במהלך חופשות. כמו כן מועד סיום הפעילות בספורט התחרותי הינו עם סיום המשחקים שיקבעו ע"פ האיגוד ומשוערים לסוף חודש מאי.
2.2. החופשות בחגים ובמועדים שבהן לא מתקיימת פעילויות, נכללות בעלות החוג.
2.3. המרכז שומר לעצמו את הזכות לא לקיים פעילות במועדים נוספים וזאת בהודעה מראש, כמו כן במהלך השנה יתכנו ביטולים עקב נסיבות שלא תלויות במרכז הקהילתי כגון מזג אוויר, שביתות, השבתות, כוח עליון, הנחיות רגולטוריות הקושרות לבריאות הציבור, מחלת המדריך וכו', במידה ויתאפשר תהיה השלמה של מפגשים אלו בכל מקרה אנו מתחייבים למינימום של 30 מפגשים לחוג שבועי או 60 לדו שבועי במהלך השנה.
2.4. בשיעורי הנגינה אנו מתחייבים ל 32 שיעורים במהלך השנה. בתוספת קונצרטים וימי שיא.
2.5. אי השתתפות בפעילות, מכל סיבה שהיא, אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא עלות ההשתתפות.

 

3) הרשמה ותשלום

3.1. הרשמה: בכל אמצעי הרישום- חלה חובה על כל משתתף למלא את כל הפרטים בהרשמה בטרם יתחיל את פעילותו בחוג.
3.2. תשלום: את דמי ההשתתפות ניתן לשלם בכל אמצעי התשלום בהתאם לאופן הרישום.
3.3. לא תאושר השתתפות בפעילות למי שטרם הסדיר את חובו וכן את חובות המשפחה משנים קודמות.
3.4. הנהלת המרכז הקהילתי רשאית להפסיק את פעילותו של משתתף שקיימת חריגה בתשלומים עבור החוג, זאת בהינתן התראה של 7 ימים מראש.
3.5. תושבי חוץ- רישום לחוגים החל מ 1.9.24 ובתוספת של 25% מעלות החוג
3.6.

 

4) הנחות:

4.1אין כפל הנחות.
4.2 הנחה של 5% תינתן לילד שני ו/או חוג שני, והנחה של 10% תינתן לילד שלישי ו/או חוג שלישי.
4.3 ההנחה תינתן על מחיר החוג הנמוך מבין החוגים.

 

5. נהלי פרישה/ביטול:

5.1 בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול באתר המתנ"ס ולוודא הגעת וטיפול הטופס במזכירות. כל ביטול שלא יעשה דרך האתר, לא ייחשב כביטול חוג.
ביטולים לאחר תחילת שנת הלימודים –
5.2 בקשות להפסקת השתתפות שיוגשו עד 31.01.25 יחוייב לפי:
ביטול חוג עד ל-15 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש, והמשתתף רשאי להישאר עד לסוף אותו חודש. בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-15 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב.
5.3 במקרה של הפסקת ההשתתפות בחוג החל מ- 01.02.2025 ועד 31.3.2025 יחויבו המשתתפים בתשלום 50% דמי השתתפות עד לסוף שנת הפעילות. החל מ 1.4.2025 לא יבוצע זיכוי/ החזר כספי בגין ביטול חוג.
5.4 במידה והמשתתף קיבל ציוד אישי, עלות הציוד תקוזז מסכום הזיכוי.
5.5 אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.
5.6 משתתף שנאלץ לפרוש עקב פציעה שלא מאפשרת את המשך השתתפותו (מעל חודש) , יהיה זכאי לזיכוי החל מהיום בו נפצע בכפוף למילוי טופס פרישה ואישור רופא המאשר את אי כשירותו הזמנית .

 

6 ציוד:

לנרשמים עד ה1.9.24 תסופק ערכת ציוד בהתאם לפירוט המופיע בפרסום, לאחר תאריך זה יסופק ציוד רק בהתאם למצב המלאים בחברה המספקת.

 

7 ביטוח:

כל משתתף מבוטח במסגרת הביטוח הכללי של המרכז הקהילתי.

 

8 צילום ילדים במסגרות

8.1 אני מאשר/ת פרסום תמונות בהן מופיע בני/ביתי במסגרת פעילות בחוג, באתר האינטרנט של המרכז הקהילתי ו/או בחומרי שיווק של מסגרות המרכז.
8.2 הננו מודעים לכך, כי מטרת הפרסום אינה למטרת עשיית רווח על ידי המתנ"ס וכי פרסום התמונה אינו נעשה באופן משפיל או מבזה, ומכאן ניתנת הסכמתנו.
8.3 הננו מתחייבים בזאת, כי לא תעלה על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו כל טענה ו/או טרוניה ו/או עילת תביעה בגין שימוש המרכז בתמונת בני/בתי באתר האינטרנט של המרכז או בחוברת החוגים שלו, או בכל מדיית תקשורת אחרת של המרכז, לרבות טענה בדבר פגיעה בפרטיות.

 


סמנו V ליד "אני לא רובוט">
מתנסנט