טפסים

נהלים ותנאי הרשמה לחוגים במרכז הקהילתי ירוחם בעונת תשפ"ג 2022/2023

התקנון

 

נהלים ותנאי הרשמה לחוגים במרכז הקהילתי ירוחם בעונת תשפ"ג 2022/2023

מרכז קהילתי ירוחם מברך אתכם על הצטרפותכם למשפחת המתנ"ס.

אנו שמחים להציע מבחר חוגים ופנאי המיועדים לכל הגילאים - הגיל הרך, ילדים ונוער ומבוגרים שיתקיימו במבנה החוגים בשנת הפעילות תשפ"ב.

 

צוות המרכז הקהילתי משקיע מחשבה ומשאבים רבים על מנת להנגיש לתושבי ירוחם שפע פעילויות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר בתחום החוגים והפנאי, זאת מתוך אמונה אמיתית שההשקעה של כל אחד מאיתנו בעצמו, בילדיו ובמשפחתו בתחום זה משמעותית ביותר לחיזוק והעצמת החוסן הפרטי-החברתי-הקהילתי של כולנו כחלק מהחברה הישראלית בכלל.

 

אז אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לפעילויות המתנ"ס , צוות המרכז הקהילתי שמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

 

שנת פעילות מוצלחת לכולנו, נתראה בפעילויות השונות!

 

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ונאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא את נהלי הרישום הבאים:

 1. כללי 

  1. פתיחת חוג מותנית במיני' הנרשמים, מס' המקומות מוגבל, ההרשמה על בסיס מקום פנוי.

  2. הנהלת המרכז הקהילתי תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים ולהחליף מדריך במקרה הצורך.

  3. במקרה של ביטול חוג ע"י המרכז הקהילתי במהלך השנה יוחזר החלק היחסי של התשלום.

  4. המרכז הקהילתי אחראי על ילדי החוגים בשעות פעילות החוג אליו נרשם המשתתף בלבד. 

  5.  ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת. במקרה זה יינתן החזר כספי יחסי עפ"י חודשי הפעילות שנותרו עד לסוף שנת הפעילות.

  6. המרכז הקהילתי אינו אחראי לאובדן או נזק לציוד אישי. האחריות היא של המשתתף בלבד

  7. ברישום בין החודשים ספטמבר עד נובמבר ייגבה תשלום מלא עבור החוג/הפעילות , החל מחודש דצמבר יחושב בהתאם לתקופה/ מספר מפגשים.

 

 1. תקופת פעילות

  1. תקופת הפעילות לעונת תשפ"ג: 01.09.2022-30.06.2023 (מועדי וימי פעילות מדויקים של כל חוג מופיעים באתר ההרשמה) הפעילות מתקיימת בתקופה זו בהתאם לימי הלימוד בבי"ס למעט ימי זיכרון, בחוגים מסוימים תתקיים פעילות גם במהלך חופשות.

  2. תקופת פעילות הספורט התחרותי תסתיים מיד עם סיום משחקי הליגה הסדירה.

  3. החופשות בחגים ובמועדים שבהן לא מתקיימת פעילויות, נכללות בעלות החוג.

  4. המרכז שומר לעצמו את הזכות לא לקיים פעילות במועדים נוספים וזאת בהודעה מראש, כמו כן במהלך השנה יתכנו ביטולים עקב נסיבות שלא תלויות במרכז הקהילתי כגון מזג אוויר, שביתות, השבתות, כוח עליון, הנחיות רגולטוריות הקושרות לבריאות הציבור, מחלת המדריך וכו', במידה ויתאפשר תהיה השלמה של מפגשים אלו בכל מקרה אנו מתחייבים למינימום של 30 מפגשים לחוג שבועי או 60 לדו שבועי במהלך השנה.

  5. אי השתתפות בפעילות, מכל סיבה שהיא, אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא עלות ההשתתפות.

 

 1. הרשמה ותשלום

  1. הרשמה: חלה חובה על כל משתתף למלא את כל הפרטים בהרשמה בטרם יתחיל את פעילותו בחוג.

  2.  בעת הרשמה שלא באמצעות האתר, המתנ"ס רואה בזאת כאישור הנרשם/ת לתקנון המתנ"ס . 

 

 1. תשלום: את דמי ההשתתפות ניתן לשלם בכרטיס אשראי באתר האינטרנט של המתנ"ס  

תשלום במזומן / צ'קים אפשר לבצע במזכירות המרכז הקהילתי .

 1.  לא תאושר השתתפות בפעילות למי שטרם הסדיר את חובו וכן את חובות המשפחה משנים קודמות.

 2. הנהלת המרכז הקהילתי רשאית להפסיק את פעילותו של משתתף שקיימת חריגה בתשלומים עבור החוג, זאת בהינתן התראה של 7 ימים מראש.

 3. משתתף אשר יצטרף לפעילות במהלך השנה ישלם את עלות המסגרת לפי מספר חודשי פעילות (התשלום הוא בעבור חודש מלא בו הצטרף המשתתף) בתוספת תשלום עבור הציוד אשר יסופק.

 

 1. הנחות:

 4.1אין כפל הנחות.

4.2 הנחה של 5% תינתן לילד שני ו/או חוג שני, והנחה של 10% תינתן לילד שלישי ו/או חוג שלישי. 

4.3 ההנחה תינתן על מחיר החוג הנמוך מבין החוגים.

4.5 הנחות חריגות ניתן לבדוק במזכירות המתנ"ס בהתאם לטבלת ההנחות.

 1. נהלי פרישה/ביטול:

  1. בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס פרישה/ביטול באתר המתנ"ס ולאשר קבלת ההודעה.

  2. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.

  3. ברישום שנעשה מרחוק - ניתן לבטל תוך 14 יום מיום העסקה או מיום קבלת טופס זה.

ברישום עסקה שלא נעשתה במכר מרחוק ניתן לבטל תוך 14 יום מיום עשיית העסקה ועד 7 ימי עבודה לפני המועד לתחילת החוג.  

בשני המקרים דמי הביטול מוגבלים ל-5% מערך החוג או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם. 

 

ביטולים לאחר תחילת שנת הלימודים –

 

 1. בקשת ביטול שתוגש עד ל-15 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש, והילד רשאי להשאר עד לסוף אותו חודש.  בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-15 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב.את ההודעה בדבר ביטול ההתקשרות יש למלא טופס מקוון באתר ולאשר קבלתו.

 2. בקשות ביטול שתוגשנה עד 31.1.2023 תחויבנה בתשלום אותו החודש ובלבד שהוגשו עד ה 15 (כולל) לאותו החודש. ואילו לאחר ה 15 לחודש תחויבנה בתשלום של חודש נוסף לחודש שבו הוגשה הבקשה.

 3. במקרה של הפסקת ההשתתפות בחוג החל מ- 01.02.2023 ועד 31.3.2023 יחויבו המשתתפים בתשלום 50% דמי השתתפות עד לסוף שנת הפעילות. החל מ 1.4.2023 לא יבוצע זיכוי/ החזר כספי בגין ביטול חוג

 4. במידה והמשתתף קיבל ציוד אישי, עלות הציוד תקוזז מסכום הזיכוי.

 5. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

 6. משתתף שנאלץ לפרוש עקב פציעה/מחלה שלא מאפשרת את המשך השתתפותו, יהיה זכאי לזיכוי החל מהיום בו נפצע/חלה בכפוף למילוי טופס פרישה ואישור רופא המאשר את אי כשירותו.

 7. במידה ומדובר בפציעה/מחלה שדורשים השבתה זמנית (מעל חודש) יהיה זכאי המשתתף לזיכוי חלקי על תקופה זו בכפוף למילוי טופס זיכוי ואישור רופא המאשר את אי כשירותו הזמנית.

 8. בשעורי המוסיקה הפרטניים יינתנו עד 2 שעורי החזר בשנה, (בתאום עם המורה) לשעורים שבוטלו מסיבה מוצדקת (רפואית כולל אישור רופא)  ובהודעה של 24 שעות מראש, למורה.

 

 1. ציוד ופעילויות:  

בחוגים מסוימים קיימות עלויות נוספות עבור ציוד אישי/אימון ופעילויות כגון סוף שנה.

 

לנרשמים עד ה15.10.22  תסופק ערכת שחקן (בי"ס לכדורגל/כדורסל) בהתאם לפירוט המופיע בפרסום, לאחר תאריך זה יסופק ציוד רק בהתאם למצב המלאים בחברה המספקת. 1. ביטוח:  

כל משתתף מבוטח במסגרת הביטוח הכללי של המרכז הקהילתי.  

 משתתף שלא נרשם ולא שילם אינו מבוטח! ולא יהיה מורשה להשתתף בפעילות.
 1. צילום ילדים במסגרות

  1. אני מאשר/ת פרסום תמונות בהן מופיע בני/ביתי במסגרת פעילות בחוג, באתר האינטרנט של המרכז הקהילתי ו/או בחומרי שיווק של מסגרות המרכז. 

  2. הננו מודעים לכך, כי מטרת הפרסום אינה למטרת עשיית רווח על ידי המתנ"ס וכי פרסום התמונה אינו נעשה באופן משפיל או מבזה,  ומכאן ניתנת הסכמתנו.

  3. הננו מתחייבים בזאת, כי לא תעלה על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו כל טענה ו/או טרוניה ו/או עילת תביעה בגין שימוש המרכז בתמונת בני/בתי באתר האינטרנט של המרכז או בחוברת החוגים שלו, או בכל מדיית תקשורת אחרת של המרכז, לרבות טענה בדבר פגיעה בפרטיות.
סמנו V ליד "אני לא רובוט">
מתנסנט