טפסים

תקנון ההרשמה לתכנית ניצנים תשפ"ב

התקנון

ידוע לי כחלק בלתי נפרד מההתחייבות כי:
1. תאריך פתיחת שנת הפעילות בגני הילדים 01/09/2021. ובבתי הספר בתאריך 01/10/2021
2. התכנית תפעל בגנים בחודשים 9/21-6/22, ובבתי הספר בחודשים 10/21-6/22 בימי א'-ה' בכפוף ללוח החופשות של משרד החינוך.
3. התעריף הינו שנתי וכולל בתוכו חופשות וחגים החלים בשנת הפעילות.
4. ההרשמה תתבצע עד לתאריך 26/8/2021, לאחר מועד זה תבחן האפשרות להרשמה נוספת.
5. ההרשמה כרוכה במילוי טופס רישום והצהרות בהתאם.
6. פתיחת הקבוצות מותנית במספר מינימאלי של 20 משתתפים, המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לסגור את הקבוצה במידה ומספר המשתתפים ירד מהמינימום שנקבע.
7. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לשנות את מועדי הפעילות, מבני הקבוצות והמדריכים במקרים המתחייבים התאמה של פעילות לצרכים.
8. הצטרפות ותשלום לפעילות המתנ"ס מהווה הסכמה לתקנון ונהלי ההרשמה.
9. אין המתנ"ס מתחייב להשמת המשתתף/ת בגן/כיתת האם.
10. חוב בגין תשלום שלא כובד יסולק ע"י הנרשם תוך שבוע ימים ממועד התשלום המקורי. במידה ולא יסולק החוב, השתתפות הנרשם תופסק באופן מידי.
11. בגני הילדים-התשלום השנתי להשתתפות הילד/ה בצהרון עד השעה 16:00: בסך של 2850 ₪ לשנה.
12. ניתן להאריך את שעות ההשתתפות עד השעה 17:00 לרישום בצהרון בעלות של 500 ₪ לחודש ומותנה במינימום משתתפים.
13. בבתי הספר- התשלום השנתי כולל השתתפות הילד/ה בצהרון עד השעה 16:00 בסך של 1458 ₪.

סדרי תשלומים:
1. שכר הלימוד הינו שנתי .
2. ההשתתפות בתוכנית מותנית בהסדרת התשלומים החודשיים עד סוף השנה.
3. משפחה החייבת כספים עבור פעילות משנה קודמת/ שנים קודמות, לא תורשה להירשם לפעילות המתנ"ס בשנת תשפ"ב, עד להסדרת החוב.
4. באתר האינטרנט ניתן לשלם באמצאות כרטיס אשראי בלבד. המעוניינים לשלם במזומן או בהמחאות יבצעו הרשמה במזכירות המתנ"ס.
5. בכרטיס אשראי ניתן לשלם ב - 10 תשלומים ללא ריבית ועד 5 תשלומים בהמחאות ( לנרשמים מחודש ספטמבר). בכל מקרה, התשלום האחרון לא יגלוש מעבר למועד סיום התוכנית.
6. משתתף שלא יתמיד בתשלומים, תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק את השתתפותו לאחר התראה של שבעה ימים.


ביטול הרשמה:
1. תלמיד הנעדר ביוזמתו, אינו זכאי להחזר שיעור או פיצוי כספי.
2. אין ביטול רטרואקטיבי והחזר כספי בגינו.
3. במקרה של פרישה מהתוכנית על המשלם להודיע על כך על גבי טופס ביטול. בקשה לביטול תופנה למזכירות המתנ"ס על גבי טופס ביטול ותהיה כרוכה בתשלום שכ"ל של החודש השוטף. תאריך קבלת הטופס במזכירות הוא הקובע לחישוב ההחזר. ההחזר יחושב בחודשים שלמים החל מתוכם החודש בו התקבל ההודעה.
4. אין להעביר הודעה פרישה למדריכי התוכנית ו/או הודעה טלפונית למזכירות המתנ"ס. ביטול השתתפות בתוכנית ניתן לבצע עד לתאריך 01/01/2022 החל מתאריך 01/01/2022 לא יוחזרו כספים.


קורונה:
במקרה של סגר ממשלתי יתבצע החזר כספי על פי ימי הסגר.
במקרה של בידוד עצמי/ בעקבות עיר אדומה לא יתקבל החזר כספי.


ביטוח:
כלל תלמידי מערכת החינוך מבטחים בביטוח תאונות אישיות 24 שעות ביממה דרך משרד החינוך.
ט.ל.ח הזכות לשינויים שמורה למתנ"ס ירוחם.
לפרטים נוספים,
שאלות ובירורים אנא פנו למזכירות המתנ"ס: 08-6687001


סמנו V ליד "אני לא רובוט"
מתנסנט