מתנ"ס ירוחם – נהלי רישום חוגים תשפ"א

התקנון

מתנ"ס ירוחם – נהלי רישום חוגים תשפ"א

 

  1. אנחנו נותנים לכם בזאת הרשאה לחייב את חשבוננו הנ"ל בהתאם להרשאה לחיוב בחשבון , את הסכומים וההפרשים מן השינויים והתוספות כמתחייב על ידינו לעיל מדי חודש בחודשו במועד הקבוע לתשלום כפי שיקבע , החל מחודש ספטמבר עד סוף שנת הפעילות לפי מספר התשלומים המפורסם.

  פעילות החוגים תחל ב- 1/9/2020 ותסתיים בסוף חודש יוני 2021 בהתאם לחודשי הפעילות החוג.

  1. אנו מתחייבים בתשלום חודשי גם אם הייתה השתתפות חלקית .

 

  1. א. אנו מסכימים כי אם לא נעמוד בכל התשלומים יהיה המתנ"ס רשאי להפסיק את ההשתתפות   

    התלמיד לאחר מתן התראה של 7 ימים מראש .

 

               ב. אנו מסכימים כי למרות התחייבות המתנ"ס להפעיל את המסגרת בהמשך  שנת הלימודים , הוא  

                    יהיה ראשי להחליט על ביטול הפעילות אם לא ירשמו  משתתפים במספר סביר המאפשר הפעלה      

                    במתכונת הרצויה .

                    ללא ידיעתכם והסכמתכם בהתאם למדיניות הביטולים שפורסמה זאת  עד לתום מועד הפעילות בחוג/ים בו בהם אנו נוטלים חלק

 

.                                                 

 

כמו כן אנו מודעים לתקנון המתנ"ס בהתאם לפירוט הבא :

  1. ביטול השתתפות :

א.      בקשות להפסקת פעילות החוגים תתקבלנה עד חודש פברואר 2021.

ב.       בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול- באתר מתנ"ס ירוחם  או במזכירות המתנ"ס ,לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך מדריך החוג. באחריות המבקש לוודא קבלת הבקשה במשרדי המתנ"ס.

ג.        ללא הודעת  ביטול  בטופס ביטול מקוון ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר ועניין .

ד.       לא יתקיים ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו ללא הודעה מסודרת וע"פ נוהל  זה

ה.      ביטול החוג מחויב בתשלום מלא של אותו חודש והמשתתף יהיה זכאי להשתתף בחוג עד סוף החודש .

ו.        במקרה של ביטול חוג ע"י המתנ"ס יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.

ז.        לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות בשיעורים בודדים או רציפים

 

  1. חופשה

א.      בחופשות יתקיימו החוגים כרגיל למעט חול המועד סוכות, פסח, יום הזיכרון ,יום העצמאות, ל"ג בעומר , שבועות  , חג יישוב וימי חג ושבת במשק.

הערות

תאריך

ועד

לא יתקיימו חוגים

 18בספטמבר עד 21 בספטמבר

ראש השנה

לא יתקיימו חוגים

 27-28 בספטמבר 2020

יום כיפור

לא יתקיימו חוגים

 2-11 באוקטובר 2020

חג הסוכות

 

11-18  בדצמבר 2020

חנוכה

 

 26-28 בפברואר 2021

פורים

לא יתקיימו חוגים

  28 במרץ עד  4 באפריל 2021

פסח

ביום זה, החוגים היישוביים יתקיימו עד השעה 18:00

 7 באפריל 2021

ערב יום השואה

לא יתקיימו חוגים

 13 באפריל 2021

ערב יום הזיכרון

לא יתקיימו חוגים

 15 באפריל 2021

יום העצמאות

לא יתקיימו חוגים

ל"ג בעומר

לא יתקיימו חוגים

  16-17במאי 2021

שבועות

 

בחישוב  מחירי החוגים נלקחו בחשבון ימי החופשות ולכן , לא יהיו החזרי שיעורים בגין חופשים אלו .

 

 

 

 

  1. חיסורים

א.      התשלום בגין פעילות הינו חודשי ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית .

ב.       אנו מתחייבים למינימום של 32 מפגשים לחוג שבועי או 64 מפגשים לחוג דו שבועי במהלך השנה .

ג.  בחוגי המוסיקה יתקיימו החזרי שיעורים על מפגשים בהודעה מראש למדריך של 24 שעות ממועד השיעור.

  1. תנאי התשלום

א.      התשלומים לחוגים יעשו באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי.

ב.       משתתף שלא יתמיד בתשלומים תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק את השתתפותו וזאת לאחר התראה של שבעה ימים , ולפנות לאפיקים משפטיים .

ג.        עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך 25 ₪.

 

  1. שיעור ניסיון

א.      כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד בלבד לפני ביצוע הרישום

ב.       במידה והחליט המשתתף להירשם לחוג לאחר שיעור הניסיון , ייספר כשיעור הראשון ויהיה כלול בתשלום המלא לאותו חודש .

  1. כללי

א.      המתנ"ס אינו אחראי בגין נזקים לרכוש לרבות מקרים של אובדן גניבה וכד', גם לא של אביזרים רפואיים כגון : משקפיים , תותב , מכשיר שמיעה וכד'

ב.       הריני לאשר קבלת דואר אלקטרוני או הודעות בכל הנושאים הנוגעים לעדכונים ומבצעים של המתנ"ס 

ג.        הריני לאשר פרסום תמונות של בני משפחתי ( לרבות ילדים ) עבוד פרסום המתנ"ס

ד.       הנהלת המתנ"ס רשאית ע"פ שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות , לבטל או לאחר חוגים ולהחליף מדריך במקרה הצורך .

ה.      משפחה אשר חייבת כספים למתנ"ס לא תורשה להשתתף בפעילות רשת המתנסים עד סילוק החוב .

ו.        פעילות החוגים מבוטחת .

ז.        המתנ"ס רשאי להרחיק ו/ או להפסיק השתתפותו של נרשם בפעילות בשל הפרות משמעת ו/או התנהגות בלתי הולמת . הרחקה או הפסקה השתתפות הנרשם בפעילות בשל סיבות אלה לא תזכה את הנרשם בהחזר כספי בגין אי השתתפותו בפעילות בתקופת ההפסקה / ההרחקה

ח.      במקרה של תלונה לגבי חוג או תפקוד מדריך , ניתן לפנות בכתב ( בטופס מיוחד במזכירות ) לא יאוחר מ 14 יום מתאריך המקרה .

ט.      ניתן להחליף בין החוגים במהלך השנה בכפוף לאישור הנהלת המתנ"ס בתחילת כל חודש בלבד.

י.        נהלי הרישום נכתבו בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים ללא כל הבדל .

  1. הנחות:

בהרשמה ליותר מחוג אחד למשתתף, החוג השני בהנחה של 5% ומהחוג השלישי הנחה של 10% .

הנני מאשר שקראתי והסכמתי לתקנון המתנ"ס ואני מתחייב לשלם את שכר הלימוד הנדרש .