קייטנה מועדים רישום
ניצנים - חנוכה - גן אירוס 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - גן אמנון 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - גן ארז 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - גן אתרוג 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - גן בר 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - גן דקל 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - גן הדס 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - גן חלמונית 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - גן חצב 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - גן כלנית 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - גן נרקיס 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - גן סביון 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - גן סתוונית 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - גן ערבה 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - גן פטל 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - גן פרח 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - גן צבעוני 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - גן רותם 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - גן רימון 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - גן שקד 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - גן תאנה 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - גן תות 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - המאוחד כיתה א' 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - המאוחד כיתה ב' 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - המאוחד כיתה ג' 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - מסלול שחר כיתה א' 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - מסלול שחר כיתות ב'-ג 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - קול יעקב כיתה א' 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - קול יעקב כיתה ב' 30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים - חנוכה - קול יעקב כיתה ג' 30/11/21
06/12/21
לרישום