אירועים

סדר ט“ו בשבט יישובי

האירוע ייחל בעוד:
על האירוע:

 

אנו מתכבדים להזמינכם להשתתף בסדר טו' בשבט הײשובי המתקײם בסימן "ירוחם ױרושלים”.

נחגוג כמיטב המסורת סביב שולחנות מפירות ארצנו... נלגום ונרים כוסית בברכת לחײם מײן ארצנו!!!

נשיר ונחגוג באװירת "שבת אחים גם יחד"

דמי השתתפות סמליים בסך 10 ש"ח

 

בואו בשמחה

 

מחיר: 10
לחצו למילוי פרטים וקבלת מידע נוסף:
שם: מייל:
טל: