כללי

ירוחם חוגגות 65/ישראל חוגגת 68

ילדים ונוער, כתבתם שיר? סיפור? או כל חומר ספרותי אחר ורוצים לפרסם?

בואו להשתתף בתחרות כתיבה, נושאת פרסים. כל כתיבה תתקבל בברכה עד לתאריך 1.4.16 למחלקת החינוך במועצה או לספריה.

לפרטים: ספריה 08-6589787 / מחלקת החינוך/מועצה 08-6589251

מועד התחרות יפורסם בהמשך..