קייטנה מועדים רישום
ניצנים - פסח - גן אירוס
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - גן אמנון
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - גן ארז
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - גן אתרוג
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - גן בר
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - גן דקל
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - גן הדס
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - גן חלמונית
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - גן חצב
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - גן כלנית
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - גן נרקיס
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - גן סתוונית
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - גן ערבה
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - גן פטל
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - גן פרח
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - גן צבעוני
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - גן רותם
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - גן רימון
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - גן שקד
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - גן תאנה
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - גן תות
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - המאוחד כיתה א'
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - המאוחד כיתה ב'
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - המאוחד כיתה ג'
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - השחר כיתה א'
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - השחר כיתה ב'
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - קול יעקב כיתה א'
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - קול יעקב כיתה ב'
07/04/22
13/04/22
לרישום
ניצנים - פסח - קול יעקב כיתה ג'
07/04/22
13/04/22
לרישום
מתנסנט