קייטנה מועדים רישום
עולים ל- ב'
24/07/22
11/08/22
לרישום
עולים ל- ג'
24/07/22
11/08/22
לרישום
עולים ל- ד'
24/07/22
11/08/22
לרישום
עולים ל- ה'
24/07/22
11/08/22
לרישום
עולים ל- ו'
24/07/22
11/08/22
לרישום
תושב חוץ
24/07/22
11/08/22
לרישום
מתנסנט