spot

מנגינות - כלי קשת ממשיכים

יום ושעות החוג מדריך
00:00 - 00:00

מחיר : ₪500

לחץ להרשמה
event_img
תוכנית "מנגינות" מיועדת לתלמידי בית ספר המאוחד והמונטסרי. במסגרת התוכנית לומדים על כלי צ'לו וכינור. החל מה-01.11.2021 לא ניתן לקבל החזר במידה ומבטלים את החוג.

מעוניין לקבל מידע על: מנגינות - כלי קשת ממשיכים