spot

מנגינות - מנגינות ממשיכים פרטנ

יום ושעות החוג מדריך
00:00 - 00:00

מחיר : ₪1500

לחץ להרשמה
event_img
תוכנית "מנגינות" מיועדת לתלמידי ד' - ו' בבי"ס קול יעקב. במסגרת התוכנית לומדים על כלי נשיפה והקשה.

מעוניין לקבל מידע על: מנגינות - מנגינות ממשיכים פרטנ