ספורט

ג’ודו

הפעילות מקנה זריזות ומהירת, קואורדינציה, כוח, יציבות וחשיבה מהירה.
במהלך השנה יתחרו המשתתפים גם באליפויות ג'ודו אזוריות וארציות.

ג’ודו