ביה”ס לכדורסל

לימוד יסודות ענף הכדורסל, שיפור יכולת אישית,
שיפור הביטחון העצמי, חינוך לערכים ולספורט הוגן.

ביה”ס לכדורסל