תושבים יקרים , החוברת אינה נגישה והיא למידע בלבד ניתן להיכנס לאתר הרשת .www.yeruham.org.il ולמצוא את כל המידע בצורה נגישה .
מתנ
מתנ
מתנ
מתנ
מתנ
מתנ
מתנ
מתנ
מתנ
מתנ
מתנ
מתנ
מתנ
אולם המתנ
אולם המתנ
אולם המתנ
חזית המתנ
חזית המתנ
חזית המתנ
חזית המתנ
חזית המתנ
לובי המתנ
לובי המתנ
לובי המתנ