תושבים יקרים , החוברת אינה נגישה והיא למידע בלבד ניתן להיכנס לאתר הרשת .www.yeruham.org.il ולמצוא את כל המידע בצורה נגישה .
מאירועי חודש הקריאה 1
מאירועי חודש הקריאה 2
מאירועי חודש הקריאה 3
מאירועי חודש הקריאה 4
מאירועי חודש הקריאה 5
מאירועי חודש הקריאה 6
מאירועי חודש הקריאה 7
מאירועי חודש הקריאה 8
מאירועי חודש הקריאה 9
מאירועי חודש הקריאה 10
מאירועי חודש הקריאה 11
מאירועי חודש הקריאה 12
מאירועי חודש הקריאה 13