המשרהדרושים/ות בני נוער לקײטנות המתנ"ס בירוחם
פרטים

 

אם את/ה מעונײן להדריך בקײטנות הקיץ של המתנ"ס ועומד/ת בתנאים הבאים:
מסײמי כיתות י' - יב’
בוגרי קורס הדרכה של מנהל חברה ונוער או של תנועות נוער
בעלי ניסיון בהדרכה
מתנדבים במהלך שנת תשע"ז ובקײטנות קודמות

טפסי מועמדות יש למלא במזכירות מתנ"ס ירוחם בצירוף התעודות או האישורים. הנדרשים עד לתאריך 19.6.16.
במידה ױהיו מס' גבוה של מועמדים מתאימים מהנדרש תיערך הגרלה בין כלל המועמדים.

לפרטים נוספים: ניתן לפנות ליעל ארצי בנײד 054-4437978

 

מייל לקורות חיים
פקס
שלוחהמתנ"ס ירוחם