הפעלה וניהול קפיטריית מתנ"ס ירוחם

הזמנה להציע הצעות להפעלה וניהול של קפיטריית מתנ"ס ירוחם.

את ההצעות יש להגיש עד ל- 5.2.19

אין המתנ"ס מתחייב לקבל כל הצעה.

כל הצעה שתוגש תובא לדיון ואישור בהנהלת המתנ"ס.

את ההצעות יש לשלוח למייל: rafi@yeruham.matnasim.co.il

 

בברכה, רפי אברג'ל, מנהל מתנ"ס ירוחם.